OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum


20 marca 2011 roku z inicjatywy Dariusza Dyrcza blisko 30 osobowa grupa strażaków postanowiła założyć w Kozińcu nową jednostkę. Wybrano i zatwierdzono nazwę „Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec – Centrum" oraz statut nowego stowarzyszenia. W dalszej części zebrania założycielskiego wybrano komitet założycielski w składzie Dariusz Dyrcz, Marceli Czechowicz, Piotr Krawczyk. Następnie wybrano władze nowej OSP w składzie:

Zarząd:

Dariusz Dyrcz – prezes

Wojciech Molendowicz – naczelnik

Tomasz Owcarz – wiceprezes

Marceli Czechowicz – skarbnik

Władysław Radwan – sekretarz

Jan Molendowicz – gospodarz

Komisję Rewizyjną:

Jan Grzywa – przewodniczący

Rafał Jamróz – członek

Tomasz Jamróz – członek

Tym samym rozpoczęła się żmudna praca komitetu założycielskiego, związana z rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po dokonaniu szeregu uzgodnień z Urzędem Gminy w Mucharzu, Komendą Powiatową w Wadowicach, Starostwem Powiatowym w Wadowicach i spełnieniu wszystkich formalności Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie 15 lipca 2011 roku wydał decyzję o wpisaniu Naszej jednostki do rejestru stowarzyszeń. Od tego momentu mogliśmy oficjalnie rozpocząć swoją działalność. Zarząd OSP podjął starania o pozyskaniu do stowarzyszenia nowych członków zwłaszcza młodzieży oraz gromadzeniu funduszy na działalność OSP. Założono konto bankowe dla stowarzyszenia i już 27 sierpnia zorganizowano pierwszy festyn dla mieszkańców z pokazami strażackich umiejętności. Szkolenia powstałej przy OSP drużyny MDP podjął się dh Piotr Krawczyk.

10 września 2011 roku Jednostka brała po raz pierwszy udział w Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, wystawiając dwie sekcje: seniorów oraz MDP chłopców (w składzie mieszanym), zajmując odpowiednio w swoich kategoriach wiekowych III i I miejsce. Tym samym Drużyna MDP chłopców z OSP Koziniec – Centrum stała się reprezentantem gminy Mucharz w zawodach powiatowych rozegranych 25 września 2011 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmując tam IV miejsce (przegraliśmy podium zaledwie jednym punktem).

Najcześciej czytane na naszej stronie