OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Interwencje

Interwencje 2022 łacznie 6 - 3 pożary / 2 miejscowych zagrożeń / 1 alarm fałszywy - 4x GCBARt, 2x SLRt 

 1. Pożar - Świnna Poręba - pożar sadzy - GCBARt
 2. AF - Świnna Poręba - pożar budynku - SLRt
 3. MZ - Świnna Poręba - powalone drzewo - GCBARt
 4. MZ - Koziniec - powalone drzewo - SLRt
 5. Pożar - Świnna Poręba - pożar trawy - GCBARt
 6. Pożar - Świnna Poręba - pożar trawy - GCBARt

Interwencje 2021 łacznie 21 - 7 pożary / 13 miejscowych zagrożeń / 2 alarm fałszywy - 16x GCBARt, 8x SLRt, 1x ponton

 1.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Pomoc ZRM - SLRt
 2.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Powalone drzewo GCBARt
 3. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec, Świnna Poręba - dekontaminacja - SLRt
 4. Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy - GCBARt, SLRt
 5. Pożar - Koziniec - Pożar sadzy - GCBARt
 6. Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy - GCBARt
 7. Alarm Fałszywy - Świnna Poręba - plama oleju - GCBARt
 8. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - konary drzew na drodze - SLRt
 9. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - tuja na drodze - SLRt
 10. Pożar - Koziniec- Pożar sadzy- GCBARt
 11. Alarm Fałszywy - Świnna Poręba - poszukiwania - SLRt, ponton
 12. Miejscowe Zagrożenie - Jaszczurowa - uwolnienie dzika - GCBARt
 13. Pożar - Zagórze - Pożar gałęzi - GCBARt, SLRt
 14. Miejscowe Zagrożenie - Mucharz DK28 - Kolizja 2 pojazdów - GCBARt, SLRt
 15. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - GCBARt
 16. Pożar - Koziniec - Pożar skrzynki elektrycznej - GCBARt
 17. Miejscowe Zagrożenie- Koziniec - gniazdo os - GCBARt
 18. Miejscowe Zagrózenie - Świnna Poręba - powalone drzewa - GCBARt
 19. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - gniazdo os - GCBARt
 20. Pożar - Jaszczurowa - pożar samochodu - GCBARt
 21. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - gniazdo szerszeni - GCBARt
 22. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - uwolnienie sarny GCBARt

Interwencje 2020

 1. Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy
 2. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Potrącenie
 3. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 3 pojazdów
 4. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 1 pojazdu
 5. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Powalone drzewo
 6. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Plama oleju
 7. Miejscowe Zagrożenie - Mucharz - Kolizja ciężarówki z samochodem osobowym
 8. Miejscowe Zagrożenie - teren gminy Mucharz - Komunikaty o koronawirusie
 9. Pożar - Ponikiew- Pożar garażu
 10. Pożar - Koziniec- Pożar Zarośli
 11. Pożar - Świnna Poręba - Pożar Zarośli
 12. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Powalone drzewa
 13. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Poszukiwania
 14. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja DK 28
 15. Miejscowe Zagrożenie - Mucharz -Kolizja
 16. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 17. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 18. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 19. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 20. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 21. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 22. Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 23. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Zalana piwnica
 24. Miejscowe Zagrożenie - Jezioro Mucharskie - Wywrócona łódz
 25. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Plama oleju DK28
 26. Pożar - Mucharz -Pożar budynku
 27. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 2 pojazdów DK28
 28. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec -Usuwanie gniazda szerszeni
 29. Miejscowe Zagrożenie - Koziniec
 30. Miejscowe Zagrożenie - Jaroszowice - Usuwanie gniazda szerszeni
 31. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Wywrócona łódka na jeziorze
 32. Pożar - Ponikiew - Pożar dachu
 33. Miejscowe Zagrożenie - teren gminy Mucharz - rozwożenie maseczek
 34. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - zwisający konar
 35. Pożar - Świnna Poręba - pożar sadzy
 36. Pożar - Świnna Porebą - pożar budynku
 37. Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - pochylone drzewo nad drogą