OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Interwencje

Interwencje 2021 - 3 pożary /  5 miejscowych zagrożeń / 1 alarm fałszywy - 5x GCBARt, 5x SLRt

 1.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Pomoc ZRM - SLRt
 2.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Powalone drzewo GCBARt
 3.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec, Świnna Poręba - dekontaminacja - SLRt 
 4.  Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy - GCBARt, SLRt
 5.  Pożar - Koziniec - Pożar sadzy - GCBARt
 6.  Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy - GCBARt
 7.  Alarm Fałszywy - Świnna Poręba - plama oleju - GCBARt
 8.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - konary drzew na drodze - SLRt
 9.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - tuja na drodze - SLRt
 10.  Pożar - Koziniec- Pożar sadzy- GCBARt
 11.  Alarm Fałszywy - Świnna Poręba - poszukiwania - SLRt, ponton

Interwencje 2020

 1.  Pożar - Świnna Poręba - Pożar sadzy 
 2.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Potrącenie
 3.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 3 pojazdów 
 4.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 1 pojazdu
 5.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec - Powalone drzewo
 6.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Plama oleju 
 7.  Miejscowe Zagrożenie - Mucharz - Kolizja ciężarówki z samochodem osobowym
 8.  Miejscowe Zagrożenie - teren gminy Mucharz - Komunikaty o koronawirusie 
 9.  Pożar - Ponikiew- Pożar garażu
 10.  Pożar - Koziniec- Pożar Zarośli 
 11.  Pożar - Świnna Poręba - Pożar Zarośli
 12.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Powalone drzewa
 13.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Poszukiwania
 14.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja DK 28 
 15.  Miejscowe Zagrożenie - Mucharz -Kolizja
 16.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury 
 17.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 18.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 19.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 20.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 21.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 22.  Miejscowe Zagrożenie - Usuwanie skutków gwałtownej wichury
 23.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Zalana piwnica
 24.  Miejscowe Zagrożenie - Jezioro Mucharskie - Wywrócona łódz 
 25.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Plama oleju DK28
 26.  Pożar - Mucharz -Pożar budynku
 27.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Kolizja 2 pojazdów DK28
 28.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec -Usuwanie gniazda szerszeni
 29.  Miejscowe Zagrożenie - Koziniec 
 30.  Miejscowe Zagrożenie - Jaroszowice - Usuwanie gniazda szerszeni
 31.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - Wywrócona łódka na jeziorze
 32.  Pożar - Ponikiew - Pożar dachu
 33.  Miejscowe Zagrożenie - teren gminy Mucharz - rozwożenie maseczek 
 34.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - zwisający konar
 35.  Pożar - Świnna Poręba - pożar sadzy
 36.  Pożar - Świnna Porebą - pożar budynku
 37.  Miejscowe Zagrożenie - Świnna Poręba - pochylone drzewo nad drogą